SPECIALISATIES

Verder is  Sammy Bouzoumita ook actief in het huurrecht (woninghuur, sociale woninghuur, handelshuur,…).

Hij stelt huurovereenkomsten op en zorgt voor de gerechtelijke opvolging van huurzaken voor de Vrederechter (en de Rechtbank van Eerste Aanleg).