SPECIALISATIES

In strafrecht staat Sammy Bouzoumita zowel daders als slachtoffers bij in

  • algemene strafzaken (slagen en verwondingen, verdovende middelen,…)
  • witteboordcriminaliteit (witwasmisdrijven, fiscale fraude,…).

Sammy Bouzoumita pleitte al zaken voor alle rechtbanken en hoven en pleitte ook al voor het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Hij wordt regelmatig door de Rechtbank aangesteld als vertegenwoordiger van vennootschappen (lasthebber ad hoc) die strafrechtelijk gedagvaard zijn.

Hij neemt ook deel aan de permanentie voor de bijstand bij een verhoor van aangehouden verdachte.

Sammy Bouzoumita stond cliënten al bij voor het Europees Hof van Justitie, wat tot belangwekkende uitspraken heeft geleid.