ADVOCAAT

Sammy Bouzoumita

Afgestudeerd aan de Universiteit Gent in 2001.

Aanbevolen in de Legal 500.

Houder van het attest cassatieprocedure in strafzaken vereist om strafzaken voor het Hof van Cassatie te kunnen pleiten.

Expert Privacycommissie ivm het controlerecht van de werkgever van het internet- en e-mailgebruik van de werknemer op het werk

Gastdocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen – richting Master in Zorgmana-gement

Spreker op verschillende seminaries o.a.

 • voor het VBO: “Bescherming van de persoonlijke levenssfeer: toepassingen en actualiteit op diverse gebieden — “Het controlerecht van een werkgever op het e-mail– en internetgebruik”
 • voor MD SEMINARS: “De crisis en de impact op het personeelsbeleid”, “Aan-sprakelijkheid van de werkgever en zijn aangestelden bij (arbeids)ongevallen”
 • voor FEDIS: “De bevoegdheden van de arbeidsinspectie”
 • “Het nieuw Sociaal Strafwetboek”: studiedag van de VUB

Auteur van verschillende publicaties, o.m.:

 • “Het Hof van Justitie en het begrip 'arbeidstijd': slapen is soms werken”, Or. 2004, afl. 6, 153-168 (i.s.m. I. DE WILDE)
 • “Recente evoluties van het internationale privaatrecht betreffende arbeidsover-eenkomsten”, NjW 2005, afl. 103, 290–314 (i.s.m. H. STORME).
 • “Recente evoluties in het internationale privaatrecht betreffende arbeidsover-eenkomsten”, Reeks ‘Sociale Praktijkstudies’, nr. 22, Kluwer, Mechelen, 2005, 125 p (i.s.m. H. STORME).
 • “Opsporing van sociaalrechtelijke misdrijven”, in Sociaal handhavingsrecht, G. VAN LIMBERGHEN (ed), Maklu, Antwerpen, 2010, 169–209 (i.s.m. W. VAN EECKHOUTTE)
 • “Verzoekschrift tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen mag niet per fax toegezonden worden - Bij Cassatie tekent men met de pen”, Juristenkrant 2011, afl. 236, 7
 • “Rome I en arbeidsovereenkomsten”, in Wet & Duiding Internationaal Privaatrecht, Larcier, 2014, 840
 • “Decreet houden de oprichting van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, Wet & Duiding Sociale Bijstand, 2014, 392.