SPECIALISATIES

Sammy Bouzoumita staat ondernemingen en particulieren bij voor vragen over

  • de aanwerving van personeel (opmaak diverse sociale documenten, discriminatie bij aanwerving, privacy,…)
  • de tewerkstelling (welzijnsreglementering die de werkgever moet naleven, betwistingen over tijdskrediet, vakbondsoverleg, sociale verkiezingen,…)
  • ontslagprocedures (ontslag wegens dringende reden, opzeggingsvergoedingen, bijzondere ontslagprocedures,…).

Daarnaast behandelt hij procedures over RSZ-bijdragen, kinderbijslag, arbeidsongevallen en geeft hij hier ook advies in.