ERELOON

Het ereloon wordt steeds vooraf met de cliënt afgesproken.

In de mate van het mogelijke spreekt Sammy Bouzoumita met u een vaste prijs af voor de behandeling van het dossier.

In zaken waar dit niet mogelijk is (bijv. sommige adviesdossiers, procedures die steeds uitbreiden,…) wordt een uurtarief afgesproken dat tussen 100 en 150 euro per uur uur (excl. 21% BTW) bedraagt.

Uiteraard zijn andere formules mogelijk bij invorderingen, voor zogenaamde “abonnementen”,…

Enkel de volgende dossiersgebonden kosten worden aangerekend:

  • aanleg en archivering dossier: 75 euro;
  • brief:  10 euro;
  • verplaatsingsvergoeding (verplaatsing buiten Gent): 0,6 euro/km

Gerechtskosten worden rechtstreeks gefactureerd.